Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Nie no, ja mimo wszystko wierzę, że będzie dobrze, ale najebać się nie zaszkodzi.
— (via w-oparach-absurdu)
Reposted fromkostuchna kostuchna
7835 ab7d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viainsanedreamer insanedreamer
kindofnightmare
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
kindofnightmare
7690 ea59 500
Reposted fromweheartit weheartit
7899 1425
Reposted fromkostuchna kostuchna
7896 3102
Reposted fromkostuchna kostuchna
7895 60ba
Reposted fromkostuchna kostuchna
kindofnightmare
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Wyciągam fajki, chociaż miałam nie palić.
Wypuszczam dym i myślę, jak zaczęło się walić.
— (via bezgraniczni-e)
Reposted fromkostuchna kostuchna
1747 3c9f 500
Reposted fromkostuchna kostuchna
Tak to bywa z osobami cierpiącymi na ataki depresji. Nie jesteś w stanie ciągle się nimi przejmować. W końcu zaczynają cię drażnić.
— Harlan Coben ,,Jedyna szansa” (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna
kindofnightmare
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viairmelin irmelin
kindofnightmare
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin

October 14 2017

kindofnightmare
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl