Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

kindofnightmare
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
kindofnightmare
kindofnightmare

June 08 2017

kindofnightmare
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapeasorela peasorela

June 03 2017

kindofnightmare
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine vianieuciekaj nieuciekaj
0076 4365 500

goooooooofy:

Holy shit look at this fucking cat!!!!!!!!!

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
kindofnightmare
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
kindofnightmare
9277 393d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunhappys unhappys
kindofnightmare
kindofnightmare
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaunhappys unhappys
kindofnightmare
kindofnightmare
kindofnightmare
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaunhappys unhappys
kindofnightmare
3918 0164 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
4361 7f3c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
Kolejna wiadomość bez odpowiedzi,
kolejny raz miałam nadzieję, że może wreszcie coś się zmieni...
— naiwna ja...
6749 68f0 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
kindofnightmare
3677 7d10
Reposted frommiischa miischa viabzdura bzdura
kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl