Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

kindofnightmare
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
kindofnightmare
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viainvisibile invisibile
kindofnightmare
1192 9bd7
kindofnightmare


me before entering stage
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
kindofnightmare
7758 917b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kindofnightmare
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
kindofnightmare
7866 5fd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
kindofnightmare

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viabzdura bzdura

April 19 2017

kindofnightmare
4225 2381 500
byle do Wigilii...
kindofnightmare
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
kindofnightmare
7947 fa1c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kindofnightmare
7971 0908
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kindofnightmare
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarisky risky
kindofnightmare
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viabadalena badalena
kindofnightmare
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viabadalena badalena
kindofnightmare
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viabadalena badalena
kindofnightmare
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viabadalena badalena
9341 b88d 500
Reposted frombylejaka bylejaka viabadalena badalena
7284 bffb 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl