Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

kindofnightmare
8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
kindofnightmare
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
kindofnightmare
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viapolciak polciak
kindofnightmare
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapolciak polciak
kindofnightmare
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

spelnieni-e:

Najlepsze co Ci sie może przydarzyc, to zostanie sensem czyjegoś życia.

Reposted fromsoplica soplica viapolciak polciak
kindofnightmare
2971 2b63
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viakatkad katkad
kindofnightmare
Nawet już wódka nie daje rady utulić Twoich smutków... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

December 04 2017

kindofnightmare
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairmelin irmelin
kindofnightmare
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viakatkad katkad
kindofnightmare
3496 5161 500
 Bones of Love
Reposted fromEmisja Emisja vianowaay nowaay
kindofnightmare
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
kindofnightmare
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
kindofnightmare
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
kindofnightmare
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawrazliwa wrazliwa
kindofnightmare
7134 4a70
4100 9010
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl