Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

kindofnightmare
5198 2d81
Reposted fromkarahippie karahippie viakotfica kotfica
kindofnightmare
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viaazazel azazel
kindofnightmare
3912 8b32
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaazazel azazel
kindofnightmare
Czasami zastanawiam się czy kogokolwiek interesuje moje życie.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaazazel azazel
kindofnightmare
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaola4650 ola4650
kindofnightmare
1704 67b4
Reposted fromwhisper whisper viazielonypenis zielonypenis
kindofnightmare
kindofnightmare
9185 08ca 500
Reposted fromindestructiable indestructiable viaazazel azazel
kindofnightmare
0532 870f
kindofnightmare
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaola4650 ola4650
kindofnightmare
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viakotfica kotfica
kindofnightmare
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viaazazel azazel
kindofnightmare
Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
8230 41d0
Reposted fromochgod ochgod viaazazel azazel
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
kindofnightmare
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
kindofnightmare
8301 6575
Mickiewicz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaazazel azazel
kindofnightmare
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl