Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

8376 43a2
kindofnightmare
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
kindofnightmare
1712 b77e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
1710 0837
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
1709 2b66
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
1708 e1b6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadouxsouvenirs douxsouvenirs
kindofnightmare
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadouxsouvenirs douxsouvenirs
kindofnightmare
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
3768 bb75
kindofnightmare
7380 34d2
kindofnightmare
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr
kindofnightmare
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
kindofnightmare
kindofnightmare
2312 343c
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
2311 29ac
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
kindofnightmare
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viajakubzulczyk jakubzulczyk
kindofnightmare
9450 9080 500
2 lata minęły, a mnie nic nie minęło..
kindofnightmare
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viapolciak polciak
kindofnightmare
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl